24 februari, 2006

Achtergelaten


Voert de regering van de VS een rationeel buitenlands beleid? Hoezeer je het er ook mee oneens bent, je zou denken dat dit wel zo zou moeten zijn. Maar weinig verraadt er echte rationaliteit aan.
Hebben de dispensationalisten (moet ik eerlijk gezegd nog opzoeken..) de regering gekaapt? In ieder geval staat hier eindelijk eens waarom die christentypes geen enkele aandacht besteden aan het feit dat in het Midden-Oosten de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld wonen, en dat deze door het VS-oorlogsbeleid alleen maar in gevaar worden gebracht. De apocalyptici negeren hen moedwillig. Aan beide zijden wordt de equivalentie Arabier=moslim voor waar aangenomen. Verontrustend.

Geen opmerkingen: