21 februari, 2006

Bush-Clinton-Clinton-Bush-Bush-Clinton


Een mooi citaat dat aansluit bij de oproep van mijnheer Zalm vooral geen te hoge gemeentebelasting te betalen (opmerkelijk, maar ..eh... is deze mijnheer niet minister van financiën en dus niet direct een type om op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid? - niet alleen zijn het knoeipotten en brekebenen in Den Haag, ze zijn inmiddels ook gewoon krankzinnig aan het worden, maar goed...:

"In reviewing the history of the English government, its wars and its taxes, a bystander, not blinded by prejudice nor warped by interest, would declare that taxes were not raised to carry on wars, but that wars were raised to carry on taxes."
- Thomas Paine, Rights of Man.

In verband met de vestiging van gezag , dat vrijwel altijd koloniaal gezag is, ben ik het inderdaad tegengekomen dezer dagen: de macht belastingen op te leggen is de macht tot moorden. En Zalm zou natuurlijk zijn scheur alleen al dicht moeten houden zolang zijn Balkenbende Nederlandse militairen stuurt naar Irak en Afghanistan.

Beleven we de eindtijd van een Rijk? Alan Bock meent de tekenen te zien. Het is verleidelijk er uti te citeren, maar een verwijzijng is altijd beter. Een: de denkbare reeks presidentstermijnen 1988-2012: Bush-Clinton-Clinton-Bush-Bush-Clinton. Daarbij vergeleken zijn de Caligula's, Caracalla's en anderen hoogvliegers.

Geen opmerkingen: