04 februari, 2006

Als ze maar geen slechtigheid doen


Dat ik ooit mijn oma zou citeren op het internet...
Deze nabeschouwing van de staatsmoord op Stanley Tookie Williams, een stuk dat ik van harte aanbeveel, bracht mij er toe enkele onbegrijpelijke woorden op het einde van de tekst in de zoekmachine te stoppen. Ajanti, Ajamu? Amenti vond ik, en zo kwam ik op een site van mensen die het voorchristelijke geloof van Egypte (Kemet) doen herleven. In Noord-Amerika, de godsdienstige proeftuin van de waereld.
De oude Egyptische godsdienst leeft weer in het Kemetic Orthodox Faith, een hedendaagse praktijk van de traditionele godsdienst van Kemet. Met de hulp en zegen van Netjer [ongeveer: de Alziel, de ongeschapen schepper] wordt deze aloude traditie geëerd door mensen in Egypte en verder, waarbij de beginselen van Ma'at naar een nieuwe wereld worden teruggebracht. Meer hierover hier.
Over maat heb ik wel eens het een en ander gehoord of gelezen, en het is moeilijk niet aan het Nederlandse woord te denken. Vooral omdat het de "kosmische orde" betekent.

Koptisch met een Engels-Amerikaans accent? De taal is als spreektaal waarschijnlijk in de zestiende eeuw uitgestorven. Als liturgische taal leeft zij voort in de Koptisch Orthodoxe Kerk van Egypte/Misr.. vooruit, Kemet. Het is maar de vraag of de godsdienst zelf is uitgestorven, na pakweg vier eeuwen christendom en veertien eeuwen islam - zo gemakkelijk gaat dit niet.
Een beeld dat mij niet verleidt tot bekering. Een nogal witte bedoening, zo te zien. Maar de man die Tookie Williams uitluidt heeft het wel degelijk over het Kemetische Amenti, het dodenrijk. Rust in vrede, Tookie.

Geen opmerkingen: