02 februari, 2006

Vijftig keer "vrijheid" in vijftig minuten

Frida Berrigan toont hier naast de serieuze ook de vrolijke kant van het christen-anarchisme, zeker dat met katholieke kleur. Stel je voor als je voor ieder clich� van George W. een glas alcoholische drank tot je neemt - dan is het woord kater eigenlijk niet gepast voor het beschrijven van de toestand de volgende dag. Zij heeft het dit jaar maar niet gedaan. Er is werk aan de winkel.

Geen opmerkingen: