22 februari, 2006

Vreden op tafel - voor de liefste


De man die een soort catechisatie gaf heette Prins. Hij had plakplaatjes met bijbelse taferelen waarop stond dat ze niet voor de verkoop bestemd waren. Voor je goede fatsoen moest je hem een dubbeltje geven voor zo'n plaatje. Een kwartje was beter, en met een stuiver nam hij geen genoegen. Toen ik hem er eens stoutmoedig op wees dat ze niet voor de verkoop bestemd waren gaf hij ten antwoord: "Ik verkoop ze jullie ook niet, ik ruil ze - voor geld." Daar hadden we vooralsnog niet op terug. Althans, ik deed er het zwijgen toe. Maar het wantrouwen was nu wederzijds.
De man was een griezel die ons jonkies lastig viel met de Zwarte Ruiter des Doods die rondwaarde om ons te halen. En als de Joden Christus erkend hadden als de Messias was het einde der tijden daar. Hoe kwam een openbare school eigenlijk aan zo'n type, bedenk ik terwijl ik het tik.Keek hij mij nu vorsend aan toen hij betoogde dat jongens die iets tegen de politie hadden en die een agent niet recht in het gezicht konden kijken iets achter de elleboog hadden en op zouden groeien voor galg en rad? Mensen recht aankijken - daar ben ik in het algemeen te verlegen voor - alleen op heel verliefde ogenblikken lukt het - maar ik kan mij niet herinneren ooit verliefd te zijn geweest op een politieagente. Dus nee - alleen al om die reden kijk ik een smeris niet recht aan. Waarom zou ik? En heb ik het dus achter de elleboog. Ja hoor mijnheer Prins, ik ben opgegroeid voor galg en rad. (Al nam ik zijn praatje cum grano salis omdat ik niet tevreden was met zijn "ruilen voor geld").

We hadden het op de band staan - een samenzang van de Bende van Vier achter Radio Kemphaan, het openingslied van wat de eerste uitzending zou worden - die uitgezonden is op 1 april 1979. Tekstvarianten waren: "..want hij staat ons altijd bij met naald en draad" en "hij slaat de dames graag al op heur naad". Met zijn vieren kun je leuk variëren door elkaar heen. Er is geen liefde verloren tussen politie en mij, al ben ik genuanceerder geworden...

De echte tekst van dit prachtlied dat naar ik meen de VARA-luisteraartjes tot de Orde moest roepen:

De politie is m'n beste kameraad
De politie weet op alle dingen raad
Als je naar de overkant moet of je weet de weg niet meer
De politie brengt je over en hij regelt 't verkeer
De politie is m'n beste kameraad
Want hij staat je altijd bij met raad en daad
Daarom groet ik de politie, als ik 'm tegenkom op straat
De politie is m'n beste kameraad

De politie is m'n beste kameraad
De politie weet op alle dingen raad
Als je hond is weggelopen of je bent iets anders kwijt
De politie gaat dan zoeken en die vindt 't haast altijd
De politie is m'n beste kameraad
Want hij staat je altijd bij met raad en daad
Daarom groet ik de politie, als ik 'm tegenkom op straat
De politie is m'n beste kameraad

De politie is m'n beste kameraad
De politie weet op alle dingen raad
Als je lastig wordt gevallen of je bent in groot gevaar
Bel of roep maar de politie, die staat altijd voor je klaar
De politie is m'n beste kameraad
Want hij staat je altijd bij met raad en daad
Daarom groet ik de politie, als ik 'm tegenkom op straat
De politie is m'n beste kameraad

Geen opmerkingen: