16 februari, 2006

Branta vogelvrij


Nog twee diersoorten die in Nederland vrij geschoten kunnen worden vanf 1 april: de Canadese gans en de vos. De argumenten om de vos vogelvrij te verklaren - afkomstig van agrarisch kapitalist Veerman - zijn flinterdun: het belang van de grutto en andere weidevogels. Alsof deze niet in gevaar worden gebracht door overbemaling enerzijds en verdwijnen van echte weidegronden.
En wat de Candese gans betreft: als de heren net zulke goede jagers zijn als de vice-president van de Verenigde Staten (en net zo dol op drank) dan zou ik niet weten hoe zij de zogenaamde exoot de Canadese gans kunnen onderscheiden van zijn neefje de brandgans (hieronder). In het vrije veld, zonder kijker? En zelfs dan...
Net als de vos zou de Canadese gans wel eens een refugium kunnen hebben in de duinstreek - en niet te vergeten het konijn, dat ook vogelvrij blijft.


Geen opmerkingen: