15 november, 2005

Mark 77 oftewel napalm

George Monbiot doet vandaag laatdunkend over de Rai24-reportage over het gebruik van witte fosfor, een chemisch wapen, in Falloedja. Er zijn, schrijft hij, wel betere en overtuigender bewijzen dat de zelfverklaarde bevrijders van Irak chemische wapens hebben gebruikt (nog gebruiken) tegen degenen over wie zij snikkend verkondigden dat ze hen kwamen bevrijden van een boze dictator die chemische wapens gebruikte.
Een Kamervraag in het Lagerhuis aangaande het gebruik van Mark 77 - een curieus pseudoniem voor napalm - door VS-troepen in Irak ontlokte een ontkenning. Het leger van de Verenigde Staten probeert inmiddels zelf al niet meer het gebruik van chemische wapens te ontkennen.
Retorische conclusie: als Saddam Hoessein terecht moet staan voor misdaden tegen de menselijkheid subsidiair oorlogsmidaden, hoe zit het dan met de verantwoordelijken hiervoor?

Geen opmerkingen: