14 november, 2005

Hallo, hallo Wognum

Altijd aardig te weten dat je gelezen wordt - al is de aanleiding verre van aardig...
De site van Ursem Bouwgroep te Wognum - bekend van reclame op tribunes van voetbalvelden - weet nu te melden dat de brand in het uitzetcontainercentrum Schiphol op 27 oktober in plaats van op 28 november 2005 was. Een bericht dienaangaande is geantedateerd op de site geplaatst (alsof het er al op 28 oktober op stond dus). Waarbij tevens in volstrekte tegenstelling tot het trotse getoeter van weleer wordt gesteld dat niet het hele uitzetcentrum van Schiphol door Ursem gebouwd is, en dat het gedeelte dat is afgebrand nou toevallig niet door Ursem is neergezet.
Vreten uit de liberale subsidietrog, akkoord - maar met enige schaamte dus. Vandaar dat ik nogmaals de diagnose stel: vast christen-democraten, daar in Wognum.

Geen opmerkingen: