17 april, 2014

De vreedzame broederlijkheid aan gene zijde

Parker Bros. heeft een uitgave van het Ouijabord - straks is het nog copyrighted ook, althans het merk - en een andere naam er voor zou "planchet" zijn. In Mijn contacten met een andere wereld door A.E.G. Post Uiterweer (gestencilde uitgave in eigen beheer uit 1955, in 1997 pas echt gedrukt uitgegeven onder de titel Voorbij de grens van de dood) wordt het toegepast via een medium dat blijkbaar het schrijven leidt. Er komen evenwel berichten door van mensen die de schrijver hetzij niet kent of van wie hij niet weet dat zij overleden zijn. De berichten schetsen een wereld waar geen tijd is maar van waaruit niettemin boodschappen doorgegeven kunnen worden. Het is een wereld waar alle vragen beantwoord zijn, waar vrede heerst en gelijkheid. De bloemen die men er ziet zijn geestelijke bloemen.

Ik vind het moeilijk om zomaar geloof te hechten aan verhalen over media die het contact met gene zijde verzorgen. Waarom is zo'n medium nodig? Waarom het planchet, als influistering op de een of andere wijze net zo goed zou kunnen?
Een oudtante [de precieze familierelatie zou om een ander woord vragen maar dat weet ik niet] deed, zoals het besmuikt heette op familieavondjes "aan hocuspocus" - het was mw. Mulder-Schalekamp, die tot mijn verrassing Felix Ortt heeft opgevolgd als redacteur van Spiritische bladen, ook omstreeks 1955. Zij was al overleden toen ik Ortt nog moest ontdekken, ik heb slechts een enkele opmerking van mijn tante, uit de derde hand dus, over hem kunnen loskrijgen. Ik vond haar beschrijving moeilijk te rijmen met het beeld dat ik van de man had, tot ik bij Oorlogsdocumentatie vernam over het lot van zijn zoon onder de beulshanden van de bezetter.

Eigenlijk doet het er ook niet zo veel toe of de "doorgevingen van gene zijde" nu zijn wat gezegd wordt dat ze zijn. Ortt beveelt de bevindingen van de oud-luitenant ter zee tweede klasse, gepensioneerd adjunct-inspecteur voor de scheepvaart aan als behorende tot het meest overtuigende en leerzame dat hij op het gebied van het spiritisme heeft gelezen. Hij verwerpt de afwijzing uit Deuteronomium van het raadplegen 18 van "de doden":

9 Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. 10 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. 11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. 12 Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.
Dit was het volk van Israël, stelt hij, verboden in hun aanraking met de Kanaänitische volken. Post Uiterweer - de eerste en misschien wel enige die zich leerling betoont van Ortts pneumat-energetisch monisme - stelt dat de levensenergie nadat het lichaam het heeft opgegeven doorwerkt en zo de doorgevingen mogelijk maakt.

Mijn conclusie: zeker na de bezetting, het verzet waar zijn zoon een rol in heeft gespeeld en het leven bij gelaten heeft, is voor Ortt het idee van socialisme (anarchisme) als een toestand onder levenden naar het lijkt geheel vervangen door het vooruitzicht van vrede, gelijkheid en broeder/zusterschap hiernamaals. Als ik in dialoog mag treden: het lijkt mij nog steeds beter het aan deze zijde na te streven.

Geen opmerkingen: