28 april, 2014

Het kostenplaatje van het sterfbed

Wanneer is uitzichtloos uitzichtloos? Ben je ooit klaar voor de dood? Het is iets waar je niet bij stil hoort te staan, eigenlijk moet iedere dag, iedere minuut geleefd worden alsof er nooit een einde aan komt - omdat stilstaan bij de absurditeit van het leven al bijna een afscheid betekent.

En als het leven geen ander uitzicht biedt dan pijn die niet voorbijgaat, die alleen erger wordt, een gezwel dat steeds meer levensfuncties bedreigt en aantast? Ik heb er in mijn naaste omgeving mee te maken als toeschouwer, als betrokken toeschouwer en als mogelijke toekomstige steun voor de nabestaande(n). De beslissing is genomen, het gaat om de uitvoering en wanneer deze plaatsheeft. Betrokkene heeft te kennen gegeven niet meer naar huis te willen omdat de confrontatie met het leven dat hij toch niet meer zal leiden te zwaar is. Dus zal HET in het ziekenhuis gebeuren, waar zijn vrouw zijn laatste dagen meebeleeft op een veldbed.

Maar dan.
Dit is Nederland met zijn zogenaamd zo liberale euthanasiewetgeving van Els "Het is volbracht" Borst.
Maar liberale wetgeving anno 2014 betekent rekening houden met de gedachte dat mensen geen mensen zijn. Mensen zijn geld, zij moeten geld opleveren, er zijn er waar geld bij moet, zoals PvdA-topper Klijnsma zo fijntjes weet te verwoorden, maar dat is niet de bedoeling.
Een dag in het ziekenhuis is duur. Weet wel wat dit kost. Het is eigenlijk al erg dat mijnheer besluit hier te sterven want dat schroeft onze sterftecijfers op en dat is slecht voor onze naam en dus voor onze biznus. De "zorgverzekering" dringt aan op haast, het moet niet (te) lang duren, het is al gauw te lang. Over een paar dagen moet het rond zijn. Geld, weet u. Sterven kost geld.

Vanuit de hoek van de tegenstanders van de genadedood werd wel aangevoerd: opa moet nu maar dood, want we willen met de wintersport. Dat mocht niet. Alsof er echt mensen zijn die zo redeneren. Het is erger. Opa moet dood want hij kost geld. Daar hoor je de zogenaamd christelijke tegenstanders niet over. Laat staan de liberale.

De betrokkene zal niet opstandig doen. Het is naar dat mijn zwager zijn vrouw, mijn zuster, alleen achter moet laten maar hij is liever zo snel mogelijk van de pijn af. De procedure is gestart.
Het is zelfs niet meer moeilijk om in de lente te sterven.

Geen opmerkingen: