11 april, 2014

De straat als grensgevangenis

- door Joke Kaviaar -

Veel gehoord de laatste tijd: detentiecentra sluiten, staan half leeg of worden als 'gewone' gevangenis in gebruik genomen. Er zitten beduidend minder mensen in vreemdelingenbewaring. Hoera! Een succes voor alle acties ertegen?
Hebben we na al die jaren van lawaaidemonstraties, van blokkade acties, bezettingen, wakes en andere protesten dan eindelijk de politiek aan hun verstand gepeuterd dat het onzinnig is om mensen te willen deporteren en ze daartoe op te sluiten?

Bezinning? Nee. Het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel, en een kwestie van efficiëntie. Nu wat minder, en weer meer als er weer geld voor is. Precies dezelfde reden lag ten grondslag aan het toch maar niet strafbaarstellen van de 'illegaliteit', het zou mensen alleen maar meer opsluiten en hier houden en dat onrendabele idee kon maar beter worden ingeruild voor poen voor de rijksten van dit land. De PvdA speelde het spel gewillig mee en deed alsof het weer een succes had behaald. Daar kon vast nog wel een succesje bij!

Gepleit werd nu om de gemeenten weer mensen die uitgeprocedeerd zijn te laten opvangen. Het was diezelfde PvdA, de toenmalig staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak, die de noodopvang van de gemeenten liet sluiten, in ruil voor een mager 'Generaal Pardon', maar dat vergeten we gemakshalve even. Nu gaan we het beter doen, nietwaar Samsom?

Valt er nog iets te ruilen? We zijn hier toch in het land van de handel? Maar nee, het lukt niet nogmaals om het gezicht en de kiezers voor zichzelf te redden. De VVD trapt er niet nog een keer in. Opvang kóst namelijk alleen maar geld. Die illegalen, die moeten zich zelf maar zien te redden als ze hier zo graag willen blijven zonder rechten. De straat op ermee. Goedkoper als een cel en goedkoper als een bed., bad en brood voorziening. Druk op de ketel. De enigen die er nu geld aan uitgeven zijn de individuele hulpverleners en de kerkelijke organisaties. Die laatsten kunnen maar beter met een terugkeerproject komen als ze subsidie van de staat willen, zoals Inlia en Kerk in Actie deden, totdat het idee door het COA werd overgenomen en de subsidie stopte. Ach en wee...
Vrijwillig is zo'n terugkeerproject natuurlijk, of anders laten we die mensen beter sterven in een steeg. Het geld gaat intussen vanzelf wel op aan al die Linkse Hobby's, de illegalen raken wel moegestreden. Aldus redeneert ongetwijfeld het kabinet en Teeven zit in zijn kamer te rekenen waar hij nog geld vandaan kan halen.

Intussen sluiten er AZC's en raken dagelijks mensen dat schamel dak boven hun hoofd kwijt doordat de IND hun verhaal als ongeloofwaardig bestempelt, de DT&V vindt dat ze niet genoeg meewerken aan 'terugkeer', en de opvang die er wel is voor een groot deel leegstaat.
Neem nu bijvoorbeeld de 'Havenstraat' in Amsterdam, de voormalige bajes waar een deel van de groep vluchtelingen van We Are Here hun intrek mocht nemen, mits ze zouden gaan meewerken aan... terugkeer. Dat duurt nog tot 1 juni en Teeven is nu al teleurgesteld in het resultaat.
Maar niet alle voormalige cellen zijn bewoond en zo kan het gebeuren dat op het moment op straat gegooide vrouwen daar aankloppen voor onderdak in één van de 84 'kamers' die er leegstaan. Maar burgemeester Van der Laan, die zo nodig zijn hypokriete verhaal moest houden tijdens de antiracisme demonstratie van 22 maart nadat hij het op 2 maart nog nodig vond om te trachten vluchtelingen tegen hun ondersteuners uit te spelen, laat opnieuw zijn ware gezicht zien: dat van de kontlikker van Fred Teeven. Dat van de PvdA politicus die prima past in het rijtje van Kosto, Cohen en Albayrak. Het “vol is vol” van de sociaal democraten wat netter verpakt dan het “vol is vol” van de VVD en diens inspiratiebronnen, van Janmaat tot Wilders. Het is één grote schertsvertoning in een keurig jasje gestoken, zoals de hele Nederlandse samenleving zich hult in de schijn van fatsoen.

Maar vluchtelingen staan massaal op straat met hun 'uitgeprocedeerd', hun inreisverboden, hun verhalen. Ze kunnen geen kant op. De straat is hun gevangenis, onder controle gehouden met een panopticum van geregistreerde vingerafdrukken en het Dublin akkoord dat hen hier houdt en tegelijk hier weg wil hebben. Het interesseert de keurige dames en heren in de Amsterdamse of Haagse politiek niet. Het enige wat ze willen horen van de vluchtelingen, de 'illegalen', is dat ze gaan meewerken aan vertrek. Het is chantage en anders niet.

En dus... actie!

Maandag 14 april as. is er een demonstratie voor vluchtelingenvrouwen in Amsterdam.
Vanaf 18 mei is er een internationaal vluchtelingen protest met een mars van Strasbourg naar Brussel en een daarop aansluitende actieweek. Daar gaan ook mensen uit Nederland heen. Zie Freedom Not Frontex NL.

Maar dan? Hoe breken we de openbare onzichtbare gevangenis af? Waar staan de muren waar we met bulldozers op af kunnen? Waar de hekken die omver getrokken kunnen worden? Wat kunnen we doen aan de ketenen die in computersystemen zitten van Eurosur, de alomvertegenwoordigde controle machine die alle informatie koppelt en verwerkt om het Fort Europa tegen een vermeende immigratie invasie te beschermen? Hoe vallen we het grensleger Frontex aan, de mobiele grenscontroles van de marechaussee, en houden we vliegtuigen met onvrijwillige passagiers aan de grond?

En waar slapen de op straat gezette vluchtelingen vannacht?