22 april, 2009

Vijfentwintig jaar later


Under the spreading chestnut tree
I sold you and you sold me:
There lie they, and here lie we
Under the spreading chestnut tree


Dit is een democratie. Democratieën voeren geen oorlog.

Wij zijn in oorlog met Venezuela/Iran/Het Terrorisme/Rusland/Noord-Korea. Dat komt doordat zij geen Democratie zijn en zij Onze Vrijheid haten.

Dit is een markteconomie. De vrije markt is een onfeilbaar middel om welvaart voor iedereen te scheppen.

Helaas heeft de markt het even laten afweten. Hoewel de markt een hekel heeft aan overheidsingrijpen moet de overheid even ingrijpen om de markt over dit falen heen te helpen.

In een democratie mag iedereen zeggen wat hij of zij wil. Mits je je aan de wet houdt. De wet bepaalt dat je niet mag zeggen wat je wilt. Niet dat het iets uitmaakt wat je zegt. We komen u alleen wel even ophalen om half vijf 's ochtends.

De overheid streeft ernaar de uitstoot van kooldioxide te beperken. Daar kunt u van op aan. De prioriteiten liggen nu alleen even elders.

Winston Smith moest nog gemarteld worden om zijn liefde voor Julia te verraden.
Maar om liefde te verraden moet deze er eerst wel zijn. Het is veel praktischer en democratisch-markteconomischer om geen liefde voor wie dan ook te hebben.

Gij zult slechts de Democratische Onfeilbare Markteconomie liefhebben.

2+2=5.

De Nederlandse vertaling (als ik het mij goed herinner uit mijn eerstgelezen Politieke Roman):

Onder de groene perelaar
Verkochten jij en ik elkaar
Wij liggen hier, zij liggen daar
Onder de groene perelaar.

Geen opmerkingen: