07 april, 2009

Het dierloze gerecht heeft zich ten langen leste....


Vernomen van een boek over de geschiedenis van het vegetarisme in Nederland en omdat ik toch van plan was iets anders daar te scoren langsgeweest bij Het Fort van Sjakoo. Daar was het net binnen.
Met een zucht van verlichting stelde ik op grond van het achterplat vast dat het geen academische plichtpleging geweest is op zijn Kluvelds - de schrijver, Dirk-Jan Verdonk, "was verbonden aan Stichting Varkens in Nood en is momenteel werkzaam bij de World Society for the Protection of Animals". Klinkt als iemand die zich in ieder geval uit engagement met het onderwerp bezighoudt.

Het een beetje doorbladerend vraag ik mij tenslotte af of ik er in voorkom - vooral het Dierennummer van De AS in gedachten hebbend. Vijf treffers in het register. Waarschijnlijk had ik een recensie-exemplaar kunnen krijgen maar ik heb het geduld niet.
Toch niet geheel gerust sla ik na de aankoop de vijf plaatsen op. Drie artikelen, alle uit het tijdvak 1997-98, over het christen-anarchisme. Ik word gekwalificeerd als Ortt-kenner. De schrijver heeft niet veel op met gepraat over expressieve politiek en laat weten dit in navolging van Maartje Janse te vinden - ik heb haar dus te schielijk beoordeeld. Dit tekent wel hoezeer ik argwaan koester tegen het klamme kleffe Nederlandse academische wereldje.

En dan blijkt het toch nog een dissertatie te zijn! Ik heb het onverwijld ter recensie gereserveerd voor De AS en behoud mij het recht voor er hier indien nodig voordien op terug te komen.
Dan moet het uiteraard eerst wel gelezen zijn. Ik ben zeer benieuwd.

Geen opmerkingen: