15 april, 2009

Politiestaat Engeland


"Als we zouden doen wat politici willen zou dit een politiestaat zijn," hoorde ik een Belangrijke Smeris op de Britse televisie zeggen.
Nee, vriendelijke vriend (om een uitdrukking van je soortgenoten/collega's uit Nederland te gebruiken) - juist een politie die doet waar ze zin in heeft wijst op een politiestaat.
De Britse, nee vooral de Engelse, politie heeft van het regime van New Labour de afgelopen jaren uitgebreid de ruimte gekregen om te doen waar ze zin in heeft. Als de zegeningen van het regime moeten worden uitgevent, en dat moet zo ongeveer dagelijks, wordt het aantal smerissen op straat als een grote verworvenheid van New Labour aangeprezen. De politie is je beste kameraad.

De smeris die Ian Tomlinson mishandeld heeft tot de dood er op volgde is geschorst. Inmiddels is er een video vertoond van een collega die - ook weer Londen 1 april - een meisje dat een betoog tegen hem afsteekt onderuit mept. Deze smeris is ook "geschorst". Rotte appelen in een kerngezond korps. En gij gelooft dat?

In de ochtend van Tweede Paasdag is er een massa-arrestatie uitgevoerd, preventief zogenaamd, tegen actievoerders die zich schuilhielden in een schoolgebouw in Nottingham. De 114 gearresteerden zijn vrijgelaten zonder tenlastelegging. De actie waarvoor ze verzameld waren is niet doorgegaan. Wat die actie inhield moeten we maar geloven van de politie.
Net na het bericht van de dood van Ian Tomlinson werd er heel handig een "terroristisch complot" opgerold, van Pakistaanse Britten. Niets meer van gehoord sindsdien.

Hier loopt het normen-en-waardengewauwel tenslotte op uit: ze komen 's ochtends, sluiten je op, al dan niet geboeid en laten je lopen na een dag. (Nog wel). En wie begint er een civiele procedure om zo'n dag vergoed te krijgen? Nee, ik heb er ook niet aan gedacht.

Meer over de Nottinghamse overval en een site tegen het politiegeweld.

Geen opmerkingen: