19 april, 2009

Betsij en Rika?


...nee, dat niet. Van links naar rechts vriendin Jeannette Klein, François HaverSchmidt zelf, zijn wettige echtgenote Coos - nieuw gevonden foto's. Ik weet niet wat de suggestieve opmerking dat Klein meer was dan een huisvriendin precies betekent. Behoefte aan roddel achteraf nog eens?
Beiden zien er lief genoeg uit om door deze Paaltjensadept goedgekeurd verklaard te zijn.

En dan wordt hier gesuggereerd dat de dichter gekweld werd door schuldgevoel en wellicht daarom een einde aan zijn leven heeft gemaakt.
Uiterste voorzichtigheid is geboden als er geen motivatie door degene die uit het leven stapt gegeven wordt. Maar historische figuren worden nu eenmaal belaagd en bespied door amateurpsychologen, zeker als het om literatuur gaat.

Geen opmerkingen: