26 april, 2009

Nemesis - de meervoudige crisis


Paniek over een ziekte die varkensgriep wordt genoemd.

Een kwestie van combineren:

 • Gejammer uit de "varkenssector" tegen een verbod op antibiotica, een initatief wetsontwerp van een VS-Congreslid met de opmerkelijke naam Slaughter.

 • Antibiotica worden nog steeds of steeds meer op grote schaal gebruikt in de bioindustrie - "om de groei te bevorderen".

 • In Mexico zijn antibiotica voor mensen vrij in de verkoop, recepten zijn niet nodig.


 • De Morgen, 8 januari 2008:

  Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat varkens massaal besmet zijn met de ziekenhuisbacterie MRSA en die ook makkelijk kunnen overdragen. In ons land is de varkensstapel nog niet onderzocht. 'Maar niets wijst erop dat de situatie hier anders zou zijn', stelt dokter Bart Gordts, voorzitter van het federaal platform.

  De methicilline resistente staphylococcus aureus, zoals MRSA voluit heet, is een bacterie die in ziekenhuizen voor heel wat problemen zorgt. Ze reageert niet op de klassieke antibiotica en vraagt een aangepaste medische behandeling. Gezonde personen die in aanraking komen met de bacterie worden zelden ziek, maar mensen met een verminderde weerstand of die recentelijk geopereerd zijn, lopen wel gevaar. Zonder adequate behandeling is een MRSA-infectie zelfs dodelijk.
  De ziekenhuizen doen er al jaren alles aan om het aantal infecties met de ziekenhuisbacterie zo klein mogelijk te houden. "Onze strategie bestond er tot nu toe in om de overdracht buiten het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken", legt dokter Gordts uit. "Maar als nu blijkt dat er buiten de ziekenhuizen nog een grote bron is van MRSA, namelijk de varkensstallen, dan zullen we onze strategie moeten aanpassen."

  De voorzitter van het federaal platform voor de ziekenhuishygiëne verwijst naar een recent Nederlands onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse varkens massaal besmet zijn met de bacterie. Waarom precies varkens zo massaal drager zijn van de bacterie, is nog niet geweten. Volgens sommige bronnen heeft het te maken met het antibioticagebruik in de varkensssector.
  Bij onze noorderburen zijn ook al verscheidene gevallen bekend van mensen die via varkens ziek geworden zijn. Ook bij ons viel al een slachtoffer, weet dokter Gordts. "Het gaat om een West-Vlaamse slachter die een ernstige infectie heeft opgedaan. Ik heb de bacterie onderzocht en het gaat om een identieke stam als die in het Nederlandse onderzoek is aangetroffen. Alles wijst er dus op dat wij hier met hetzelfde probleem kampen."
  De situatie is niet alleen problematisch voor de ziekenhuizen, maar kan ook gevaren opleveren voor mensen die in de varkenssector werken. "Als die mensen een infectie hebben opgelopen, dan stappen ze meestal naar hun huisarts. Die is het niet gewoon dergelijke infecties te zien en beschikt vaak niet over de juiste medicijnen. Nochtans is het erg belangrijk dat er bij een infectie snel ingegrepen wordt", stelt Gordts.

  Behalve een bewustmaking van de huisartsen vraagt het federaal platform ook een screening van iedereen die in de varkenssector werkt. "We moeten een zicht krijgen op hoeveel mensen drager zijn van de bacterie. Op basis daarvan kunnen we dan onze strategie ter bestrijding aanpassen. In Nederland woedt op dit ogenblik een discussie om iedereen die met varkens werkt bij opname in het ziekenhuis, om welke reden dan ook, eerst in quarantaine te leggen. In onze ziekenhuizen is dat praktisch niet haalbaar, wij hebben daarvoor niet genoeg eenpersoonskamers."

  De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft ook al een tijdje plannen om de varkensstapel zelf onder de loep te nemen, al zijn de plannen nog niet concreet. Het Federaal Voedselagentschap laat dan weer weten dat het eten van vlees van varkens die met de ziekenhuisbacterie zijn besmet geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. "Er zijn tot op vandaag nog geen problemen gemeld", stelde woordvoerder Pascal Houbaert.


  Aan het begin van mijn antikapitalistische loopbaan (hm - wat zal ik eens aan mijn cv versleutelen?) stond een onderzoekje naar Unilever, de stille vennoot van Shell bij het genocidale onderdrukken in Nigeria/Biafra.
  Onder de merken die Unilever voerde waren producten met de wonderlijke namen Legkips en Snelbigs (voor het varken dat met zijn tijd meegaat - zoiets verzin je niet - al is het dus toch gedaan...).
  Helaas valt aan zulke dingen niet veel consumentenboycot te organiseren. Nou ja, veganist worden dan.
  Vegetarisme of veganisme zijn evenwel geen garantie tegen MRSA of varkensgriep.

  Geen opmerkingen: