02 april, 2009

Petitie tegen privaat opsluitcentrum voor papierlozen op Zestienhoven


...deze keer gericht aan de ministerraad.

Wij,
diep beschaamde Nederlanders

constateren
dat de bouw van een detentiecentrum voor illegalen is begonnen op vliegveld Rotterdam Airport. Het centrum wordt omringd door een muur van 5.30 meter hoog en is gesitueerd op slechts 400 meter uit het hart van de start- en landingsbaan en circa 200 meter uit het hart van de taxibaan. Daarmee komt het gebouw midden in de 35 KE-geluidszone te liggen, een zone waar nergens een permanent gebouw mag worden opgericht, laat staan dat men er permanent mag verblijven. Illegalen moeten er straks 24 uur per dag verblijven en dat met een concentratie van zo'n 500 man.
Op het nabijgelegen industrieterrein mag dat om veiligheidsredenen niet, maar pal naast de startbaan dus wel.

Nederlanders hebben het voorrecht om papieren van één of twee nationaliteiten te bezitten. Toch is Nederland het land dat mensen zonder papieren blootstelt aan risico's die het voor zijn eigen eerzame burgers niet zou nemen. Aan veiligheidsrisico's die, zoals de ramp bij Schiphol aantoont, niet denkbeeldig zijn. Of vrijwel voortdurend hard geluid, iets dat recentelijk nog officieel is aangemerkt als vorm van marteling.

en verzoeken
u om een daad te stellen.
Verbied dat mensen op het grondgebied van Nederland en in het bijzonder van de stad Rotterdam anders behandeld worden dan hun medemensen en verbied alsnog de bouw van dit detentiecentrum op een oneigenlijke plaats.

Geen opmerkingen: