29 april, 2009

Steun aan sjministim: meer dan ooit nodig


Neta Mishli zit tot 10 mei vast in een militaire gevangenis. Zij heeft deze verklaring afgegeven::

Ik ben niet bereid deel uit te maken van een organisatie die oorlogsmisdaden begaat, die duizenden onschuldige burgers het leven berooft, een organisatie die in de naam van het humanisme en de democratie mij en mijn leeftijdgenoten dwingt een deel van hun levenstijd te offeren, en ons leven zelf, voor valse rust, want er zal geen rust zijn totdat Israel besluit zijn oorlogsbeleid op te geven en het pad van de vrede te betreden. Daarom, bij wijze van een kleine stap naar het stoppen van de kringloop van bloedvergieten, weiger ik dienst te nemen in het leger.


Neta Mishli
Military ID 6044321
Military Prison No. 400
Military Postal Code 02447, IDF
Israel
Fax: ++972-3-9579389

De beste manier om Neta te bereiken is evenwel een email te harer attentie naar:
shministim at gmail punt com

Er zijn berichten dat de organisatie die dienstweigeraars ondersteunt door het nieuwe regime in Israel vervolgd wordt. Helaas maakt de site ons niet wijzer - of kunt u het Hebreeuws wel volgen en staat er meer?

Zij zullen de oorlog niet meer leren: veelzeggende beelden.

Geen opmerkingen: