03 april, 2009

Endosymbiose


Een schitterende alinea uit een stuk van iemand van wie ik dit in het geheel niet verwacht had:
Because the universe is God’s, it shares in his life, which is the life of freedom. This is why it works all by itself, and why science and Richard Dawkins are therefore both possible. The same is true of human beings: God is not an obstacle to our autonomy and enjoyment but, as Aquinas argues, the power that allows us to be ourselves. Like the unconscious, he is closer to us than we are to ourselves. He is the source of our self-determination, not the erasure of it. To be dependent on him, as to be dependent on our friends, is a matter of freedom and fulfilment. Indeed, friendship is the word Aquinas uses to characterise the relation between God and humanity.

Terry Eagleton over Richard Dawkins.
Nog een prachtige:
The Christian faith holds that those who are able to look on the crucifixion and live, to accept that the traumatic truth of human history is a tortured body, might just have a chance of new life – but only by virtue of an unimaginable transformation in our currently dire condition. This is known as the resurrection. Those who don’t see this dreadful image of a mutilated innocent as the truth of history are likely to be devotees of that bright-eyed superstition known as infinite human progress, for which Dawkins is a full-blooded apologist. Or they might be well-intentioned reformers or social democrats, which from a Christian standpoint simply isn’t radical enough.

Eagleton besluit dat het atheïsme van iemand als Dawkins (en Dennett) vooral zijn klasse en nationaliteit verraadt. Iets dergelijks kan klaarblijkelijk gezegd worden over het neodarwinisme, wat ik aan de hand van alleen al de uitdrukking zelfzuchtig gen kan concluderen.
Met helaas alllen wat middelbareschoolbiologie, die nog niet zo ver was om dit te behandelen, daarvoor is het eenvoudigweg te lang geleden, wist ik niet van de theorie van endosymbiose. Pas dezer dagen heb ik er voor het eerst van gehoord.

Endosymbiose in het Engels op middelbareschoolniveau.

Ik denk als ik hiervan verneem vooraleerst aan Kropotkin en zijn wederkerig hulpbetoon als factor in de evolutie. Volgens Lynn Margulis zou het leven erzonder niet tot stand zijn gekomen.

Hoe kon ik denken dat Mutual aid niet op het net zou staan?

Geen opmerkingen: