27 april, 2009

Arthur Silber


Hij staat ook op de blogrol in de linkerkolom, maar net toen ik mij afvroeg of ik hem zou verwijderen of kiesheidshalve maar zou laten staan - niet verwachtende dat er nog iets zou komen - toen was Arthur Silber terug alsof er niets aan de hand was.

En dan beklaag ik mijzelf wel eens. Nare ziekte, die veel onmogelijk maakt of heeft gemaakt, acute ziekenhuisopnamen - er zit een niet-acute in de planning dezer dagen - maar ik heb geen enkele dag hier verstek hoeven laten gaan tot nu toe. Ik zou beter doen deze zegening te tellen.
En waar ik zelf nogal eens terugdeins voor de meervoudige crisis die zich op alle gebieden openbaart, laat staan dat ik deze sub specie aeternitatis zou bezien (of misschien doet men dit al door af en toe afstand te houden) gaat Silber met volle kracht het kwaad te lijf.

Gebed voor deze ondogmatische atheïst lijkt mij op zijn plaats. Donaties!
En lezen natuurlijk.

Geen opmerkingen: