18 januari, 2007

Vandaag de dag, vandaag de dag


Het voorrecht om in de laatste rijdende passagierstrein te zitten, van Den Haag CS naar Schiphol, voordat de stroom aan het treinverkeer een einde maakt. Na drieëneenhalf uur was ik ter plaatse om aan te schuiven aan de dis - slechts ruim twee keer zo lang als anders.
Voor het eerst in de geschiedenis wordt in Duitsland het gehele treinverkeer stilgelegd. Een orkaan bij veertien graden, half januari.
En op dezelfde dag van dit treinnieuws ander treinnieuws. Het Europees Parlement tegen wat ze liberalisering van de nationale spoorwegen noemen? En wat dan nog? Dit parlement heeft niets te beslissen. Een burgerlijk kletscollege, om voor deze ene keer Lenin instemmend te citeren, laat van zich horen. De trein van de privatisering zal verder rijden. De Commissie als goede vertegenwoordigster van de multinationals besluit. En besluit geheel anders dan dit schertsparlement.

Geen opmerkingen: