27 januari, 2007

Geschreven op zaterdag


De dierenbevrijdingsbeweging is ouder dan de Partij voor de Dieren, en groter en kleiner tegelijk (dit dialectische hoogstandje mag u verder zelf uitwerken). Maar het blijft bijzonder dat de dierenbevrijdingsbeweging een stem (twee stemmen zelfs) heeft gekregen in de vorm van de Partij voor de Dieren (naast Krista van Velzen dan, drie dus).
De Partij voor de Dieren wordt gemakshalve gereduceerd tot lijsttrekster, initiatiefneemster en prominentste gezicht, Marianne Thieme. Een corpsmeisje dat het licht zag, heb ik ergens gelezen. Zelden is een corporale achtergrond een bezwaar (Balkenende, Rutte), maar in haar geval kan er plotseling denigrerend over gedaan worden. Deze achtergrond is geen aanbeveling voor mij, maar het spreekt ook niet tegen haar. Zij heeft haar Damascus-ogenblik gehad - van Balkenende merken we daar niets van.

Uit een Volkskrant-artikel waar het bovenstaande eveneens op gebouwd is:

"Thieme – van huis uit katholiek – zocht haar religie in de loop der jaren bij haar idealen. Ze is een jaar lid van het kerkgenootschap der zevendedagsadventisten. Ze gaat op zaterdag naar de kerk, en van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag werkt ze niet. ‘Vrolijk orthodox’, zegt ze zelf. Ze heeft er lang over nagedacht, weet Koffeman. ‘Marianne zit ermee dat de bio-industrie zich concentreert in de bible belt. Zevendedagsadventisten nemen de Bijbel heel letterlijk. Ze prediken geweldloosheid en ontzien hun leefomgeving.’

(De beruchte Volkskrantstijl. Ik neem aan dat bedoeld is dat Thieme sinds een jaar lid is van deze kerk).

De dag die wij zondag noemen is de rustdag geworden voor christenen, omdat het evangelie verhaalt dat Jezus vlak voor de Joodse rustdag gestorven is, en ten derden dage (de zondag dus) verrezen is. Jezus' verrijzenis is de rots waarop de Kerk gebouwd is, en de dag waarop dit gebeurd is is de nieuwe sabbat. Maar zo te zien staat het Nieuwe Testament niet centraal in deze Kerk. Vegetarisme is niet aan de orde, wel het niet-eten van varkensvlees bijvoorbeeld.
Remonstrants, doopsgezind, vrijzinnig-hervormd, oud-katholiek, Quaker - het zijn de kerkgenootschappen waar ik eerder aan zou denken in verband met geweldloosheid en diervriendelijkheid. Het Wikipedialemma vermeldt Thieme ook meteen als prominente zevendedagsadventiste, naast iemand wier naam mij niets zegt (hoeveel prominenten kan een kerkgenootschap aan?). Kiezen voor een kerk is ook kiezen voor een traditie. De lijst van kerkdiensten laat zien dat de zevendedagsadventisten nog wel eens gastvrijheid van andere kerken genieten. In Amsterdam blijkt een belangrijk deel van de aanhang gevormd te worden door immigranten uit de voormalige Nederlandse en Britse kolonie Ghana.

Varend op de golven van het net op de eenvoudige zoekterm zevendedagsadventisten kom ik nogal wat scheldpartijen tegen de politica tegen, tevens tegen de zevendedagsadventisten. Deze van Elsevier citeer ik even:

"Bij de beëdiging als Tweede-Kamerlid sprak ze de belofte uit – 'Dat verklaar en beloof ik' – en niet de eed – 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. "

De strekking van het verhaal waar dit uit komt is dat Thieme haar geloof geheim probeert te houden.
Reik mij den bijbel eens aan. Jawel: Matth. 5:37.
Ultrarechts Nederland is nu eenmaal van en voor het CDA en tegen het christendom.

(Op de foto de Franstalige Adventskerk van Ottawa, voorheen een synagoge).

Geen opmerkingen: