17 januari, 2007

Ruggengraad in het onderwijs

De toestand in het speciaal onderwijs is dramatisch, meldt Trouw vandaag.
Wat leer je zoal op de middelbare school? Poëzie klaagt een studente economie heden in De Volkskrant. Ze kijkt om zich heen en merkd dat de werkwoordsvormen niet goed gespelt worden. Zij doet het natuurlijk wel goed.
Tja, in oude tijden, toen Nederland nog suf en braaf was, leerde je spellen op de lagere school. Sinds deze basisacademie is gaan heten is het spellingsonderwijs blijkbaar naar het middelbaar onderwijs verwezen. En daar krijg je poëzie. Zou het echt? En zouden er in die poëzie dan geen leerzame werkwoordsvormen te zien zijn?
Langzamerhand wordt het te gek, en dus moet er tussen middelbare school en hoger onderwijs maar een jaartje rekenen en taal extra gegeven worden.

De onderwijsvernieuwers op het ministerie ruiken hun kansen. Werk aan de winkel, brood op de plank. Voorwaarts met het vernieuwen van het onderwijs!

Geen opmerkingen: