20 januari, 2007

Neoliberalisme is geen liberalisme

Het centrum revolutionair? Dat is natuurlijk flauwekul. Het van oudsher corporatistische CDA is gewoon openlijk ultrarechts geworden - en ultrarechts kun je wel voor revolutionair uitmaken, maar is het opheffen van het ziekenfonds nu echt een radicale omwenteling? Het verplichten tot het dragen van een Ausweis liefst ook voor twaalfjarigen - het is een verandering, maar welke bestaande orde wordt er door bedreigd?
Maar afgezien van dekletskoek over het revolutionaire centrum vind ik Ankersmits artikel in het voormalige neoconbolwerk van Trouw zeer opmerkelijk. De verslonzing van de publieke zaak onder het motto van De Marktwerking wijst hij terecht als onliberaal af. Dan is dit ook niet meer verrassend: het neoliberalisme is geen liberalisme.
Het klopt, enig inzicht in de geschiedenis van de stroming voert onontkoombaar tot deze conclusie. Opmerkelijk genoeg is de geschiedtheoreticus prominent lid van de VVD. Partijpolitiek past intellectuelen in het algemeen al niet, maar hier rijst de vraag: wat doet u bij de VVD, mijnheer Ankersmit? Tegen beter weten in hopen dat dit nog een liberale partij zou kunnen worden?

Geen opmerkingen: