23 januari, 2007

Kans op hier en daar een god


Een ingezonden stuk vermeldde vanochtend:
"De niet-gelovige dr. Stephen Unwin heeft berekend dat de kans dat God bestaat 67 procent is."
Als er een kans van een op drie is dat ik overreden word als ik de straat oversteek, denk ik dat ik dit maar nalaat. Dus 67 procent vind ik een niet overtuigende Godskans.

Ik heb het afgebeelde boek niet gelezen en vraag mij af of het ook echt interessant is. Er is dunkt mij een kans van 69,5% dat ik het in een boekhandel heb zien liggen, heb bekeken en heb besloten dat ervan kennisnemen niet interessant was. Stond er in de index wat de definitie van God is, hoe dan ook noodzakelijk in verband met kansberekening? In elk geval: un Dieu défini est un Dieu fini - maar Dieu is infini - bij axioma. Het lijkt mij dat de kans op Het Oneindige maar op twee manieren is weer te geven.
P=0,00000... [naderend tot nul, maar een oneindige reeks nullen achter de komma levert nog geen 0 op].
of
P=0,9999999...... [naderend tot 1, maar dit nooit bereikend].
De kansen komen op hetzelfde neer. Misschien is het in dit verband leuk om te verwijzen naar het boekje van religieus-anarchist Kees Boeke, Wij in het heelal - een heelal in ons : twee tochten - door macrocosmos en microcosmos. Ook met tiendensprongen kom je niet bij het oneindige aan, evenwel.
Met betrekking tot het of de oneindige is het begrip "zijn" of "bestaan" niet verenigbaar. Over de boven door mij gegeven kansberekening zal wel geen ingezonden stuk worden geschreven.

De formule van Bayes waarvan Unwin gebruikt maakt is hier uiteengezet.
Een site van Unwin zelf.

Geen opmerkingen: