06 januari, 2007

Holy shit

Van de Volkskrant.nl over de kabinets(in)formatie:

"Wijffels schetste vrijdag de contouren van de samenwerking. Hij noemde ecologie, sociale samenhang en de vergrijzing als steekwoorden. Ook de ‘stijl van besturen’ is aan de orde geweest. Balkenende, Bos en Rouvoet willen de ambtelijke en bestuurlijke bureaucratie te lijf. Zij zien zichzelf ‘tussen de mensen staan’ maar zullen ook een beroep doen op ieders medewerking. ‘Het kabinet kan het niet alleen, we staan er in dit land samen voor’, aldus Wijffels."

"Aldus" - tja, het is de Papieren Drol tenslotte, op het net dan.

Steekwoorden - ze zijn er nog, zelfs nieuwe: germanismen. Er is nog hoop: niet alleen het Engels biedt taalvervuiling aan.
Maar goed, de inhoud. Of, het gaat nog steeds over woorden: vergrijzing. Hiermee wordt bedoeld dat er teveel oude mensen zullen zijn op een mythisch punt in de toekomst. D.V. zal ik daar zelf deel van utmaken, en u ook, lieve lezer(es). En niet te vergeten de heren (ach ja) die dit kabinet in elkaar flansen. Wat "te veel" betekent en wat men er aan gaat doen?
De hoeveelheid ambtenaren is alweer verkleind met de privatisering van het openbaar vervoer die zonder veel ruchtbaarheid verder is doorgedreven per 1 januari jongstleden. Er kunnen ook ambtenaren weg in het onderwijs en in de zorgsector. Laat dat maar aan PvdA en CDA over.
En ach, de ChristenUnie. Van een redelijk sympathieke oppositiepartij - waar ik nooit op zou stemmen, alleen al dat gezeur over het koningshuis - naar medeplichtige aan Nederlandse collaboratie met het Vierde Rijk... Tenslotte heeft het Nederlands Dagblad al eerder jubelend geschreven over George W. Bush als christen, vorig jaar. Misschien valt het mee. Maar ik zou er niet op wedden. Over twee maanden al kan de rekening gepresenteerd worden.

Geen opmerkingen: