02 januari, 2007

Ich lieb' dich nicht dadada

Het machtigste leger ter wereld is niet in staat de weg van de Groene Zone naar het vliegveld van Baghdad enigszins te beveiligen: een kleine 2,5 kilometer... Het op een na machtigste leger ter wereld (zegt men, ik vraag mij af of dit echt zo is - en Turkije of Rusland dan?) kon nauwelijks een strook van twee kilometer breed aan zijn noordgrens veroveren in augustus. Ze zijn alleen nog goed in bombarderen. Helaas.
De Anglo-Amerikaanse invasie in Irak begon op de vooravond van mazdeïstisch nieuwjaar - zoals dit gevierd wordt door iedereen in Koerdistan, Iran en Afghanistan (en aanpalende gewesten). Het wil er bij mij niet in dat men dit in Washington niet wist. Toegegeven, de minister van buitenlandse zaken van de VS is officieel Ruslandkundige en weet derhalve het verschil tussen njet en da niet. Maar zou dit ook betekenen dat ze op dat minsterie niemand hebben die weet wat het islamitische Offerfeest inhoudt, wanneer het begint en wat het betekent een zelf afgezet staatshoofd te lynchen bij de dageraad van die dag, tijdens de ezan? Het kan: CNN meent te kunnen zeggen dat de laatste woorden van Saddam Hoessein niet "Mohammed" [rasoel...] waren, uit de geloofsbelijdenis, maar Moqtadda al-Sadr. Ze denken dat werkelijk niemand het Arabisch dat te horen is bij de lynching kan verstaan. Bij al dit koloniale stompzinnge geweld is het in de eerste zinnen weegegevene plotseling geruststellend. Ze zullen niet ver komen, hoeveel doden ze ook op hun geweten zullen hebben.

Geen opmerkingen: