13 februari, 2010

Vijfhonderdponders tegen zeehonden

Het ministerie van oorlog deelt mede:


Op het meest westelijke deel van het waddeneiland Vlieland bevindt zich een schietrange van de NAVO, waar de Koninklijke Luchtmacht en NAVO-partners regelmatig oefenen. Het gebied van ongeveer 17 vierkante kilometer wordt de Vliehors genoemd. Zo'n 8000 vliegtuigen per jaar oefenen hier.

Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen. Naast de normale (schiet)oefeningen met oefenmunitie mag er in de periode van 15 september tot en met 28 februari op deze range worden geschoten en mogen er echte bommen worden afgeworpen.

Overigens gebeurt het slechts incidenteel dat echte bommen worden afgeworpen, vanwege de hoge kosten en de limiet die aan het afgooien van echte bommen is gesteld. Per seizoen mogen op de Vliehors 70 bommen worden afgegooid. Vliegtuigen benaderen de range vanaf de Noordzee, om de overlast voor de Wadden zo veel mogelijk te beperken.

Geluidsbelasting meten

Tijdens oefeningen op de Vliehors Range richt de sectie Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel een meetpost in waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zullen zijn voor het wel of niet kunnen  uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetpost staat in direct contact met de toren van de Vliehors Range.

Tijdens de oefeningen is de Vliehors Range voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen.

Historie

De historie van de Vliehors Range gaat terug tot eind jaren '30. Vanwege de dreigende oorlogssituatie in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog bestond er dringend behoefte aan een gebied waar met boordwapens geoefend kon worden. Er is toen besloten gebruik te gaan maken van de Vliehors.

In 1948, om precies te zijn op 2 mei, werd met de eerste serie oefeningen begonnen op de Vliehors. Er waren in die tijd maar weinig faciliteiten. Het doel bestond bijvoorbeeld uit een grote rode lap van 16 bij 15 meter. Hierop werd door een formatie van 4 vliegtuigen geschoten. Het resultaat was meestal dat het hele doel was weggeschoten, in dat geval was de missie een duidelijk succes.


Om de activiteiten in perspectief te plaatsen is de Vliehors derhalve Range genoemd. In de eerste dagen van februari 2010 mocht de Belgische luchtmacht meedoen met het afwerpen van zogeheten vijhonderdponders op het gebied. Er is een F-16 bij neergestort.

Bij de genade van het ministerie van oorlog wordt Noorderhaaks, ook wel de Razende Bol genoemd, Nederlands jongste Waddeneiland, in de winter niet meer onder schot genomen, om de grijze zeehonden die er dan hun jongen voeden niet te storen. Een royaal standpunt.

Geen opmerkingen: