24 februari, 2010

Een kannibalistische orde

Chris Hedges vergist zich wat betreft "het" anarchisme. In de zin waarin hij het begrip bezigt is er geen "het" anarchisme. Het is niet alleen het religieus anarchisme dat geweld afwijst, ook de seculieren of atheïsten - en daarin ligt bij uitstek het punt van overeenkomst - beklemtonen de  vereiste overeenstemming tussen doel en middelen. Wie geweld gebruikt voor een betere maatschappij bereikt vooral meer geweld. Het is een moeilijke weg, maar er is geen andere.

Van oudsher - als je zo'n 125 jaar in die termen wilt beschrijven - zullen de geweldloze anarchisten ook weer niet hun gewelddadige broeders en zusters geheel afwijzen. Zij dwalen, dat kunnen we zeggen.

Hedges' apocalyptische visie van De Toestand:

The free market’s assumption that nature and human beings are objects whose worth is determined by the market allows each to be exploited for profit until exhaustion or collapse. A society that no longer recognizes that nature and human life have a sacred dimension, an intrinsic value beyond monetary value, commits collective suicide. Such societies cannibalize themselves until they die. This is what we are undergoing.

Tussendoor worden we verwezen naar waar de hoop tot behoud berust.

Geen opmerkingen: