04 februari, 2010

Roepen tegen de storm in


Met zinsneden als deze kun je in Nederland een zogeheten opinieleider zijn. Deze figuur keek eens rond in Kopenhagen en noteerde:

De weinige kleurlingen die je zag, maakten een welopgevoede indruk, alsof ze net zo gedisciplineerd zijn als de Denen zelf.

U vindt de zin zelf wel, ik ga er niet naar verwijzen. De schrijver van deze regel noemt zich historicus en hoeft dus niet te weten dat Denemarken er verschillende koloniën met "gekleurde" bevolking op nagehouden heeft of nog op nahoudt - maar mensen die daarvandaan komen kunnen natuurlijk nooit "Denen zelf" worden. Waarmee wij weten hoe de man over "kleurlingen" in het algemeen denkt.

Het is nog goed denkbaar dat de gebruikelijke verdachten degene die deze zin slaakt als vertegenwoordiger van de "linkse media" zal afschilderen. Want hoe ver ze ook naar rechts schuiven, de "media" zullen voor degenen die hun opinies voor feiten houden altijd te "links" blijven. Het verwijt zal in dit geval zijn dat "kleurlingen" (dat het woord alleen al ongestraft gebruikt wordt!) per definitie niet "welopgevoed" kunnen zijn en nooit zo "gedisciplineerd" als Europeanen. De nieuwe politieke correctheid.

De algemene ruk naar ultrarechts wordt al heel duidelijk als Glenn Greenwald naar Reagan verwijst of Chris Floyd naar Richard Nixon - beiden ultralinkse loonies naar de huidige maatstaven.

Wel consequent als de liberale president van Honduras wordt afgezet en ontvoerd als "zijnde te links" - pech voor degenen die hem gekozen hebben.

De dagelijkse gang van zaken wordt niet verstoord door kennis van concentratiekampen in Guantánamo, op Diego Garcia, bij Bagram - als de kennis er al is doet deze er niet toe, folteren en vasthouden zonder proces wordt voor een bepaalde categorie mensen gewoon de norm - of is het alleen maar verbeelding, en is "de westerse beschaving? dat zou geen slecht idee zijn" onafgebroken van toepassing geweest en is de gedachte dat zij er misschien wel was steeds een illusie geweest?

Geen opmerkingen: