26 februari, 2010

Gorbatsjow, mysticus

Een politicus van wie gezegd kan worden dat hij de wereld ten goede wilde doen keren - valt hij onder het paradigma "mystiek en actie" waar Sölle op doelt? De eenheidservaring met betrekking tot het uitspansel, de kwartels, het koren - de mystiek van de jonge jaren, zoals beschreven in een preek van Godfried Bomans - een eenwordingservaring die Gorbatsjow blijkbaar nog steeds koestert. Liefde en God kunnen  we in hun onbepaalbaarheid gelijkstellen. Ook de laatste passage heeft een mystieke lading.

Wonderlijke vondst in een buurt waar ik verder zeker niet zal vertoeven.

Wat is uw geestelijk geloof?

Ik geloof in de kosmos. Wij zijn allen verbonden aan de kosmos. Neem de zon als voorbeeld. Als er geen zon is kunnen wij niet bestaan. Dus de natuur is mijn god. Voor mij is de natuur heilig. Bomen zijn mijn tempels en wouden zijn mijn kathedralen.

Als u wist dat u spoedig zou sterven, wat zou dan uw boodschap aan de wereld zijn?

Ik ben niet bang voor de dood. Dit betekent niet dat ik onverschillig ben over het leven. Ik houd van het leven. Ik ben heel nieuwsgierig en het leven is interessant. Ik ben geen nihilist. We komen in de wereld, we verlaten de wereld, maar ik denk niet dat het geen spoor nalaat. De dood is niet het einde.
Als ik wist dat ik zou sterven zou ik er geen ophef over maken. Ik zou net zo natuurlijk leven als tevoren. Ik zou de resterende tijd niet willen gebruiken om een bepaalde boodschap af te geven. Ik zou alle resterende dagen gebruiken om te verkeren met en in contact te zijn met de natuur. Een zijn met de natuur.

Ik herinner mij dat wij op weg naar ons dorp waren. De tarwe groeide. We zagen een tarweveld en 's avonds hoorden we kwartels zingen. Het was als een symfonie, een concert. Toen, in de nacht, zag ik al die sterren aan de hemel en ik had het gevoel dat ik in de natuur oploste. Dus de resterende dagen zou ik besteden aan deze soort eenwording met de natuur. Ik zou de levenden niet lastig willen vallen met een boodschap.

Wat betekent het woord "liefde" voor u?

De liefde is een mysterie van de natuur. Ik vind dat het goed is dat het een mysterie zal blijven. Er wordt natuurlijk een hoop gezegd en geschreven over de liefde. Allereerst, de liefde is voor mij wat man en vrouw bindt. De liefde verbindt ook mensen en natuur. Ik geloof dat we hier met een mysterie te maken hebben dat te groot voor ons is. Als je het probeert te definiëren is dit het einde van de liefde. De liefde sterft als je haar geheim denkt te kennen.

Bron.

Geen opmerkingen: