21 februari, 2010

Een uitkering voor de bankiers

Het zal de vaste bezoek(st)er van dit weblog inmiddels opvallen dat ik een aantal van Peter Maurin's gedichten vertaal. Wat mij betreft is de koepeltitel van de verzameling Lichte gedichten, hetgeen de bedoeling van de Engelse titel weergeeft en een lichte buiging naar de onechte assonantie en allitteratie van het origineel inhoudt.
De rechthebbende uitgeefster van de bundel is al enige tijd onbereikbaar. Ik zal er naar blijven streven alsnog in contact te treden, overigens hierbij wel bedenkend dat het allesbehalve in de geest van de schrijver is de tekst voor zichzelf te houden.

Dit Easy essay uit de vorige Grote Depressie blijkt wel heel verrassend actueel, al hebben we het nu niet meer over een miljard dollar maar bijna een biljoen.Uncle Sam gelooft niet
in werkloosheidsuitkeringen
maar Uncle Sam gelooft wel
in het uitkeren aan bankiers.
Uncle Sam deelt ieder jaar meer
dan een miljard dollar
uit aan de bankiers.
En het uitdelen van geld aan verschaffers van krediet
betekent voor Uncle Sam het failliet.
De bankiers zijn de eerste burgers
op de loonlijst van Uncle Sam.
Er waren geen bankiers
op de loonlijst in Palestina en Ierland.
Er waren geen bankiers
op de loonlijst in Palestina en Ierland
omdat de Profeten van Israel
en de Vaderen der Kerk
lenen tegen rente verbieden.
Maar Uncle Sam luistert niet
naar de Profeten van Israel
en de Vaderen der Kerk.

Peter Maurin

Geen opmerkingen: