19 februari, 2010

Industrialisering

Lenin zei:
"De wereld kan niet half industrieel
en half agrarisch zijn."
               
Engeland, Duitsland,        
Japan en Amerika
zijn geïndustrialiseerd.
    
Sowjet Rusland
probeert gelijk op te gaan
met Engeland, Duitsland,
Japan en Amerika.

Als de hele wereld
geïndustrialiseerd wordt
zal ieder land
afzetgebied
zoeken.Maar als ieder land
geïndustrialiseerd wordt
zal er
geen afzetgebied zijn.

Peter Maurin

Geen opmerkingen: