20 oktober, 2009

Tijd voor uw medicijnen


Aan het woord Harry Nihom, van de Stichting Lechaim. De spreker is van Nederlandse afkomst maar prefereeert Israel na onregelmatigheden met de kas van een andere stichting tot hulp aan door terreur getraumatiseerde Joden:

Israel is niet in 1948 weer een zelfgstandige staat geworden omdat ongeveer 50% van het Joodse volk de Holocaust heeft overleefd maar omdat de Almachtige via Herzl, de Volkenbond, de Verenigde Naties en David ben Gurion het volk weer naar eigen huis heeft laten gaan.
De Almachtige kan het nu eenmaal niet op Haar eigen houtje. Ha, houtje...

Het is weer eens iets anders - het is de Linkse Intellectuele Elite die samenzwoer met Herodes en Pilatus om Jezus aan het kruis te krijgen, Want zo moet je Farizeeën voor het moderne maar Conservatieve Publiek uitleggen. De Conservatieve Bijbel is in de maak via het beproefde systeem van de wiki, een begrijpelijke term voor zoiets als een concilie of synode. In den beginne was niet het woord  maar de Waarheid (ik heb nog bij die krant mogen werken!). De rijke jongeling dien Jezus liefhad wordt iemand "die alleen om geld geeft". De vaak als interpolatie geziene passage over de overspelige vrouw (wie uwer zonder zonden is...) moet beslist uit de Conservatieve Bijbel, want deze passage is soft on crime.

Het handige met Linkse Intellectuele Elite in plaats van Farizeeën is dat je toch uitkomt waar je wezen moet nudge nudge see what I mean say no more! Al Staan We Natuurlijk Pal Achter Israel.
Kennis van het Grieks, Aramees of Hebreeuws overbodig, of van context van de Levant van tweeduizend jaar geleden. De juiste Republikeinse Normen en Waarden zijn voldoende om de bijbel naar eigen hand te zetten. En deze onderneming ook nog conservatief te noemen.

Wien  de goden willen verderven maken ze Conservatief.

Geen opmerkingen: