21 oktober, 2009

Gezanten van God

Mensen die in nood zijn
en niet bang zijn om te bedelen
geven mensen die niet in nood zijn
de gelegenheid goed te doen
omwille van de goedheid.
De moderne maatschappij noemt de bedelaar
niksnut en straatschooier
en gooit hem de straat op.
Maar de Grieken zeiden indertijd
dat mensen in nood
de gezanten van de goden zijn.
Hoewel je misschien niksnutten
en schooiers genoemd wordt
zijn jullie waarlijk de gezanten van God.
Als gezanten van God
horen jullie voedsel te krijgen,
kleding en onderdak
van hen die het kunnen geven.

(Easy essay van Peter Maurin, eigen vertaling).

Geen opmerkingen: