11 oktober, 2009

Deze zin is niet waar

Een persoon die filosofie doceert aan een Nederlandse universiteit stelt dat "de westerse beschaving" superieur is omdat deze zichzelf kan relativeren.

Alle lawaai in Nederland (en elders in de "westerse beschaving") tegen "de islam" is uit naam van de tolerantie tegen een als intolerant bestempelde godsdienst.

De prijs van de vrijheid is eeuwigdurende waakzaamheid.


Wie niet verdrinkt in een plas, met een steen aan haar voet gebonden, is een heks en dient onverwijld ter dood gebracht te worden.

Oorlog is vrede.

Geen opmerkingen: