14 oktober, 2009

De grens heeft ons gepasseerd, niet andersom

De Verenigde Staten beginnen steeds meer op een leger met een land in plaats van omgekeerd te lijken - ook in dit opzicht lijkt het dus op Israel. Maar ook op staten waarmee de VS waarschijnlijk liever niet vereenzelvigd willen worden, als Indonesië, Nigeria, Pakistan en ook Turkije.
Het is crisis en dus worden de doelcijfers voor ronseling gehaald.

Kazerne of gevangenis, daar komt het op neer.

De laatste link brengt ons bij een site verwant aan Monthly Review, de dichtste benadering van de Frankfurters die de VS te bieden hebben. Met veel beschouwingen over het prison-industrial complex, en met links naar de VS die we zo graag zouden liefhebben.
De illustratie past bij beide thema's: oorlog en opsluiten - de overweldiging van Mexico in de negentiende eeuw, iets wat behalve in het geval van "the Alamo" niet in de "western movies" aan de orde wordt gesteld...
Enkele van de geannexeerde gebieden behoren tot de grootste opsluitstaten van de VS: Texas, Arizona, Nevada.

Geen opmerkingen: