02 oktober, 2009

Een welgemeende trap tegen Thorbecke en Koning Gorilla


Uit een Belgische nieuwsbron:
In Nederland wordt er volop gediscussieerd over huwelijken tussen neven en nichten. Het kabinet van premier Balkenende wil dat soort huwelijken verbieden om het aantal “importpartners” te doen dalen.

In Nederland is er, net als in België en in alle andere Europese landen, geen verbod op het huwelijk tussen neef en nicht. Vroeger was het niet uitzonderlijk dat zo’n huwelijk bij de autochtone gemeenschap plaatsvond, maar nu zijn neef-nichthuwelijken vooral te situeren bij de allochtone gemeenschappen van Turken en Marokkanen.
Uit een grote studie van de Nederlandse antropoloog Ibrahim Yerden blijkt wel dat in Nederland het aantal huwelijken binnen de familie toeneemt. Bij migranten van de tweede generatie gebeurt dat zelfs twee keer zoveel als bij hun ouders. 30 tot 40% van de huwelijken onder Turken en Marokkanen zou met een neef of nicht zijn.

Uit het nauwelijks minder Belgische Amsterdamse sufferdje:
Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) zegt dat het gaat om alle nog te sluiten huwelijken van autochtonen en allochtonen.

Het verbod wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Volgens Albayrak is het geen punt dat reeds gesloten huwelijken in een ander daglicht komen te staan. 'Je mag toch ook niet met je moeder trouwen.'

Tot 1970 waren neef-nichthuwelijken ook al verboden in Nederland, zegt Albayrak. Omdat huwelijken tussen neven en nichten eigenlijk alleen nog onder allochtonen plaatshebben, vaak ook bij wijze van opvang, heeft de nieuwe maatregel invloed op de toestroom van immigranten. Het naar Nederland halen van een nicht om mee te trouwen, kan dan niet meer.

Het gaat hier dus in de eerste plaats om gelegenheidswetgeving ter verdere treitering van zogeheten allochtenen. Er moeten "kansloze immigranten" geweerd worden. Mag men overigens wel een neef ophalen, als man. als vrouw? En klopt dat, van voor 1970?

Twee zeer prominente neef-nicht-trouwers uit de Nederlande geschiedenis: koning Willem III, die met zijn volle nicht Sophie huwde. Het huidige staatshoofd is geen nazaat van dit huwelijk, wel natuurlijk van haar overgrootpa die op deze wijze in de hoek gezet wordt.
Opmerkelijker: de grondlegger van het Nederlandse staatsbestel, tegenstrever van Willem III of omgekeerd, Thorbecke, was kind uit een volledig nicht-neefhuwelijk. Onder deze wetgeving had hij niet mogen bestaan, en waren zijn ouders geweigerd als kansloze immigranten - want immigranten waren zij ook nog eens.

Het schaamteloze racisme achter deze wetgeving die weer eens de indruk wekt dat men in Den Haag eigenlijk niets van belang te doen heeft verder, maakt duidelijk wie de politieke agenda bepaalt. Uiteraard - als het staatshoofd, overeenkomstig de regels van Thorbecke, niet weigert haar overgrootpa met terugwerkende kracht voor incesttype met importbruid uitgemaakt te zien bij door haarzelf te tekenen wet - is dit staaltje apartheidswetgeving tot in hoogste instantie te bestrijden als schending van mensenrechten. Een kansloos stuk wetgeving dus, maar men heeft nu eenmaal niets beters te doen in Den Haag.

Geen opmerkingen: