23 oktober, 2009

Het gaat zo allemaal zijn Nederlandse gang


De zeezendercorrespondent van Free Radio Magazine vermeldde indertijd dat collega's op het zendschip van Caroline in het donker tegen Neil Francis opbotsten. Daar hadden ze geen last van als hij lachte. Een opmerkelijke manier om te vermelden dat de man zwart was/is (maar kijk eens naar de foto hier - tja...).

Je moet al een tijdje meegaan en goed opgelet hebben om vernomen te hebben dat het vanuit veiligheidsoogpunt jammer genoemd werd dat de minirok werd afgelost door de maxirok, want de eerste bevorderde de verkeersveiligheid. Denkt u er maar even over na en besluit tevens dat dit geldt in een wereld bevolkt door witte mensen. En mannelijke automobilisten. Het is allemaal nogal meegevallen, achteraf - het argument is mij bijgebleven door zijn hoge billenknijpersgehalte, dankzij Lubbers en Van Bommel een vermaarde Nederlandse specialiteit. Vergelijkbaar enige tijd geleden: een ouderwetsch-gezellige mannelijke kankerpit van de Fietsersbond die vond dat de damesfiets wel afgeschaft kon werden want zullie dragen toch alleen nog maar broeken. Er werd op allerlei manieren nog serieus op ingegaan ook. Ach gossie...Van het billenknijpen terug naar het botsen in het donker.


Omdat burgers schrikken van mensen die vanwege hun huidskleur in het donker niet opvallen, moeten asielzoekers in Tienray 's avonds fluorescerende hesjes dragen.
De maatregel, die niet als een harde verplichting wordt opgelegd, is een initiatief van het inwonersoverleg in Tienray. Dat is een platform waarin Tienraynaren, de gemeente, politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) problemen rondom de tijdelijke noodvoorziening voor asielzoekers in het Tienrayse klooster bespreken.
In het verslag van het overlegplatform staat dat de hesjes nodig zijn vanwege "de donkere huidskleur" van asielzoekers. "Daardoor ziet men de mensen niet of pas op het laatste moment, wat tot schrikreacties leidt."
Anti racisme-organisaties plaatsen grote vraagtekens bij de maatregel. "Ik heb er begrip voor dat verkeersveiligheid een belangrijk item is. Maar als je op papier stelt dat asielzoekers vanwege hun donkere huidskleur niet te zien zijn in het donker wordt het toch erg bedenkelijk", vindt Dick Houtzager van Art. 1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie. ,,Ik wil het geen racisme noemen, maar op deze manier plak je asielzoekers wel een etiket op."
Woordvoerders van het COA en de gemeente Meerlo-Wanssum zeggen dat de maatregel uit oogpunt van verkeersveiligheid is genomen. Van discriminatie is volgens hen geen sprake. ,,Asielzoekers hebben geen weet van de verkeersregels", zegt Claude Fasseur van het COA. "Ze lopen over fietspaden en wegen en houden daarbij geen rekening met andere weggebruikers. Als ze naar een ander dorp gaan, willen we ze daarom 's avonds een hesje laten dragen."
Forum gesloten na diverse schendingen van de forumregels

Die laatste regel spreekt toch ook boekdelen. Geplukt uit De Limburger, h/t Stan van Houcke.

En tot slot een citaat van P. Knops A.M., uit Het Missiewerk nr. 5, 1923:

Doch waar Christus' Woord niet wordt verkondigd, brengt de Islam het gif van den Koran

Dit voor de burgers die denken dat er heel nieuwe dingen verkondigd worden dezer dagen.

Geen opmerkingen: