15 oktober, 2009

De naam is Mussolini - Benito Mussolini


Prachtige kop die hoort bij het stuk in The Guardian waar Chris Floyd naar verwijst.
Dus de grondlegger van het fascisme was een Brits agent? Het wordt ook al tijdenlang gefluisterd dat Wladimir Iljitsj Lenin op de Duitse loonlijst stond voor hij de macht greep.
Ach, tenslotte is Hamas een schepping van de Israelische geheime dienst (evenals de Assad-dynastie in Syrië, allez, we klappen er niet meer over), zoals de (voorlopers van) de "Taliban" evenals Saddam Hoessein grote vrienden  waren van het Reagan-bewind en ga nog maar even door (hetgeen Floyd doet).

Verrassend? Het publiek begon wat ongemakkelijk te schuiven en te kuchen toen hij begon over de praktijk van concentratiekampen in Zuid-Afrika, door de Britten ingezet tegen de Boeren. En over  Italië dat voor een bepaald onopvallende inspanning tijdens de Eerste Wereldoorlog rijkelijk beloond is met grondgebied, waardoor het de Duitstalige Tirolers goed-fascistisch kon gaan onderdrukken (verder geschuifel en gekuch). De Tirolers, vergetener nog dan de Ethiopiërs (en "natuurlijk" ook niet zo bruut behandeld).

Tot ver in de jaren zestig - na de Tweede Wereldoorlog hadden de Zuidtirolers dan plotseling wel een achterland in de vorm van Oostenrijk - is er een guerrilla gevoerd daar in de Alpen. We zijn toch allemaal Een Europa nu, we reppen er niet meer van.

Wat kan er nog schokken of roeren?

Geen opmerkingen: