04 oktober, 2009

De zwart-witkijkers moeten weg!


[Een radiocolumn uit 2001, en het kon en het zou allemaal nog veel erger worden.]

In de trein op weg naar huis na het Paasweekeinde lees ik de conclusie van Harmsens Blauwe en rode jeugd, een dissertatie die ik met genoegen (her)lezen heb na de nodige of liever onnodige hedendaagse troep te verwerken gekregen te hebben. De generatiestrijd, zoals die genoemd werd in de vroege decennia van de twintigste eeuw, was ontleend aan de toenmalige situatie. En die vitalistische of biologische interpretatie hoorde ook bij die tijd. Hemel - de schrijver wist nog niet wat ons te wachten stond, of nog staat. De jaren zestig stonden bij verschijnen van zijn boek nog voor de deur. Inderdaad, DE JAREN ZESTIG. Zijn er andere geweest?

In het gratis blaadje Metro heeft ene Don Duyns een column. Het wat pafferige, weke hoofd doet sterk denken aan Cherry Duyns, regisseur-schrijver - strontvervelend  "vernieuwend" televisiemaker bij de VPRO. Het programma  Herenleed", en die interviews waarbij ofwel totaal op iemands hoofd werd ingezoomd of op iets geheel anders terwijl de geïnterviewde aan het woord was. Totaal gebrek aan respect voor de ondervraagde. Vernieuwend! Jaren zestig, weetjewel. VPRO! Hij schreef of schrijft - weet ik veel, denkt u echt dat ik dat bijhoud? - in de Haagse Post - nog zoiets vreselijks  "jaren-zestigs". Zou die Don Duyns zijn zoon zijn, zijn heel erg jonge broer, een neefje? In ieder geval: hij beklaagt zich over de babyboomers. Die moeten weg, want die staan zijn nieuwe creatieve generatie in de weg. Bij het fotootje staat dat hij regisseur en schrijver is. Weet van niks. Maar ik kijk ook nooit meer VPRO, eigenlijk. Daar zal wel de bron van de rancune van dit mislukkelingetje liggen: ik, jawel, ik verrek het van zijn vernieuwende bezigheden kennis te nemen, omdat ik al gaap bij de gedachte aan de vernieuwingen van zijn pappie/broer/oom.

De Volkskrant, de centrumdemocratische ideoloog Schoo mag weg zijn als adjunct, maar ze weten er nog steeds raad mee, heeft de jacht geopend op  de babyboomers". Zelfbenoemde cultuurpaus Michaël Zeeman wijdt twee columns achtereen aan die hippies, de lamlendige babyboomers, die altijd  "wij" weetjewel zeiden, iedereen die het niet met hen eens was "reaksjonèr" noemden en er voor gezorgd hebben dat niemand nog kan spellen of weet wanneer de slag bij Nieuwpoort was.

Michaël Zeeman, was dat niet die vent die - tijdje geleden, via ingezonden stukken in Trouw uitgelekt, voor zeven ton aan boeken had verduisterd bij Leeuwardens grootste boekhandel? Ik vind het wel een zekere klasse hebben: ik ben ook boekhandelaar geweest, en ik weet wel zeker dat er in de verzamelde jaren bij deze of gene boekhandel niet bij benadering een OMZET van zeven ton in totaal gehaald is - laat staan dat er zoiets te verduisteren viel. Zeeman is niet vervolgd. Dat krijg je van die  "permissive society", waar die hippies voor gezorgd hebben. Wat had hij graag, pikpikpakkende intellectueel uit de provincie, achter de tralies gezeten in plaats van een rijkrijkzeikende jammeraar in de Volkskrant, en alweer, bij de VPRO, te zijn - het ligt allemaal aan de babyboomers. Hij jammert over die pippiphippende hippies die nu sippen, want Dylan heeft weer niet de Nobelprijs voor de literatuur gekregen.

Andere stakkers wier carrière door die gemene babyboomers in de weg gestaan wordt zijn Pieter Hilhorst - die ik als een heel aardig en intelligent spreker heb leren kennen, maar schijn bedriegt -, Balietype en Volkskrantcolumnist en Volkskrantredacteur Caspar Janssen (wie? ja, Caspar Janssen - ik weet het verder ook niet, en het interesseert mij nog minder - ik vind het al erg genoeg dat ik, inderdaad, te lamlendig ben geweest die kutkrant op te zeggen - jaarabonnement - en ik vind het zo zielig voor Jan Blokker, Kees Fens, Opland, Remco Campert en voor aanstormend talent Rob Vreeken - worden we samen oud of geef ik het alsnog op?).

Deze krant, die inzake de monarchie De Telegraaf rechts gepasseerd is, zoals ze zelf trots uit De Telegraaf citeerden - en er zijn vast nog wel andere punten waarop ze die krant hebben ingehaald, vermoed ik - deze krant organiseert op 18 april in De Balie een forumavond onder het motto Puinruimen na de babyboomers. Want het is een zooitje, er moet opgetreden worden, Nederland vraagt om een sterke leider, het is hier trouwens knap vol en dat komt allemaal doordat die babyboomers de baas zijn en ze waren zo links weetjewel. En paars is ook hun schuld. En het uitkleden van de verzorgingsstaat.

U denkt dat fascisme gekenmerkt wordt door stampende laarzen, kaalgeschoren idioten die hun arm strekken, Sieg heil roepen - maakt niet uit wie er moet siegen - en een swastikaatje kalken. Natuurlijk zijn mensen die zich zo uiten eng, voor heel wat mensen ook persoonlijk gevaarlijk en in ieder geval beledigend. Maar of ze politiek gevaarlijk zijn? Dat gelooft u toch niet echt zelf?

Het onsamenhangende rancuneuze gezeur van mensen die niets te kort komen, een riante positie innemen in deze maatschappij, en intussen jammeren over linkse zestigers en de afbraak van de verzorgingsstaat, de paarse coma en het verval van normen, waarden, jaartallenrijtjes en spelling - die rancune is gevaarlijk. Vergeet niet dat ze intussen aan de macht is in de Verenigde Staten. U stelt zich een staatsgreep voor als tanks die een parlement of een presidentieel paleis bestoken? Natuurlijk - zo ging of gaat dat in menig zogeheten Derde-Wereldland. In een keurig land als de Verenigde Staten gaat het via een Hooggerechtshof, dat is samengesteld met politieke vriendjes van een van de presidentskandidaten - precies die kandidaat die de verkiezingen eigenlijk niet gewonnen heeft. Het verschil tussen Gore en Bush? In ieder geval die rancune, die daar al politieke consequenties heeft - dat weet u.

Een dergelijke staatsgreep staat in Nederland niet voor de deur. Paars is al staatsgreep genoeg, zou je kunnen zeggen. Weet u een politiek alternatief? Moet ik soms ChristenUnie gaan stemmen? Of uit balorigheid dan maar Leefbaar Nederland? Of op de linkse rancunepartij de SP? De staatsgreep moet hier voltooid worden met een cultuurstrijd. Waar die naar toe moet weet ik ook niet precies, want je zou zeggen dat die Duyns, die Zeeman, die Hilhorst en voor mijn part die Janssen hun zaakjes al voor elkaar hebben. Maar er moeten gemoederen in beweging gebracht worden. De argumenten daarvoor worden ontleend aan de biologie. Je bent fout om het simpele feit dat je geboren bent - in een bepaalde periode, maar dat geboren zijn is zo te zien het ergste. Die jaren-zestig-generatie is genetisch voorbestemd tot haar lamlendigheid, haar linksheid, haar paarsheid, haar vastberaden wil om de verzorgingsstaat af te breken voor wie na hun komen.

Speciaal voor de Zeemannen, Duynsen en Hilhorsten wil ik nog wel even onthullen hoe dat gen ontstaan is, en hoe het ook weer weggeselecteerd is. De generatie  van zestig" is de eerste die met de televisie is opgegroeid. Een, later twee nettten. Op vrijdag zelfs nog kijkvrij, een hele tijd. En let op, ZWART-WIT! Zwart-wit! Dat verklaart meteen hun benepen wereldbeeld. Ze kunnen alles alleen maar zwart-wit zien. Nee, dan wij kleurenkijkers. Laat staan de een-heleboel-nettenkijkers, ook wel zappers geheten. Maar ja, hun creativiteit wordt gefnuikt, door die zwart-witgeneratie. Zit er niets anders in dan Volkskrantredacteurtje of VPRO-mannetje te wezen. Of allebei. Wacht maar (al weten we nog niet waarop)... Maar puin zal er geruimd worden. De straten vrij! Duyns, Zeeman en Hilhorst komen er aan. En o ja, niet te vergeten, Janssen...

Geen opmerkingen: