18 december, 2008

Korreltjes zout, blahblah


Een site waarvan de naam de zelfspot voorbij is - over de interessante ontwikkelingen in de Kerk dezer dagen: Blah....
En een geestverwant weblog dat het dichtst bij wat ikzelf doe lijkt te komen: niet bij iedere post gemakshalve de HEERE HEERE aanroepen of op zijn minst een locus geven - vooruit, vandaag dan wel: Pred. 5:9. En een prettige dag, verder.

Ik was dan ook aanwezig bij de (her)oprichtingsvergadering ruim twee jaar geleden en zou meewerken aan Een snufje zout. Niets meer van gehoord. In de lucht sinds de zomer van dit jaar.
Voor op de rol, links....

{Bijgevoegd 19 december: De inmiddels geschrapte uitdrukking zogeheten geestverwant met betrekking tot A pinch of salt draagt de zware connotatie van het levensverhaal van Felix Ortt. Verlos mij van "geestverwanten", was in een bepaalde periode zijn wanhoopskreet - in de dagen waarin de beweging duidelijk uiteenviel. Maar ik ben Felix Ortt niet, en dit zijn andere tijden en andere media. Keith heeft mij uitgenodigd deel te nemen aan het weblog van A pinch of salt, zoals eigenlijk bij de heroprichting in 2006 al de bedoeling was. Dat Engels niet mijn moedertaal is kan niet als excuus gelden. Het is ook niet zijn eerste taal. Moedig voorwaarts dus...].

Geen opmerkingen: