29 december, 2008

Een handjevol rechtvaardigen


Sjministim Raz en Tamara overhandigen bij het ministerie van oorlog in Tel Aviv onder andere mijn - en uw?! - handtekening voor vrijheid van dienstweigering in Israel.


Bommen gegooid namens een staat zijn geen terreur maar
a) legitieme zelfverdediging
b) oorlogsdaad, onder te verdelen in
- zelfverdediging tegen de vreeswekkende bewapening van de gebombardeerden
- bevrijding van de gebombardeerden van de tirannie die hun hert doorwondt, of zij willen of niet.

Handig is dat je geen geweten hoeft te hebben als je de staat dient. Sterker nog: je mag geen geweten hebben.
Aan welke zijde staat u?

Raz zit weer in de petoet:
Raz Bar-David Varon’
Military ID 6000383
Military Prison No. 400
Military Postal Code 02447, IDFFax: ++972-3-9579389

Aangezien de gevangenisautoriteiten vaak post voor dienstweigeraars blokkeren bevelen wij u aan uw steunbrieven en aanmoediging per email te sturen naar shministim@gmail.com, waar zij worden geprint en overhandigd bij bezoek. Zij zit tot 9 januari aanstaande.