04 december, 2008

De kosten van het opsluiten


Belangwekkende site met betrekking tot het prison-industrial complex in de VS.

Intussen zit de langstzittende Nederlander in den vreemde nog steeds vast. Nee, Harry Bout is niet geheel onschuldig. Hij heeft meegewerkt aan het wegmoffelen van het corpus delicti bij een moord. Ook in Nederland zou hij vastgezeten hebben. Evenwel, in Nederland kan er niet zo gemakkelijk gemoord worden als in de VS. Zeer weinigen hebben vergunning voor een schietwapen, het is dus alleen al daarom niet zo gemakkelijk maar eens een moord te plegen met een revolver.

Daarnaast kun je het in Nederland voorzover ik weet niet op een akkoordje gooien met het Openbaar Ministerie om een ander de schuld in de schoenen te schuiven en zelfs je medeplichtigheid niet in rekening gebracht te krijgen, zoals de moordenaar, Dawn Bean, gedaan heeft.

Zelfs evenwel als Harry Bout de moord gepleegd had waarvoor hij zit - hetgeen niet het geval is, punt uit - zou 23 jaar echt wel genoeg geacht moeten worden. Iets om het gezonde kijkersgevoel even voor opzij te zetten.

Geen opmerkingen: