30 december, 2008

ASN-conferentie (eindejaarsopruiming..)


Sinds 2005 is aan de universiteit van het Engelse Loughborough het netwerk ter bestudering van het anarchisme ASN verbonden, Anarchist Studies Network. Het netwerk geniet de gastvrijheid van de faculteit voor politieke wetenschappen, het geeft ook het tijdschrift Anarchist Studies uit, onder redactie van Ruth Kinna, docente te Loughborough en schrijfster van een politicologische inleiding tot het anarchisme. Het nut en onnut van conferenties wordt voor mijn gevoel goed geillustreerd door wat zij mij vertelde naar aanleiding van een andere conferentie, waarop zij en ik papers uitgewisseld hadden. Ze had het mijne willen citeren in haar guide for beginners maar er stond geen auteursnaam en ook geen emailadres of zo op en dus ging het niet door. Kijk, zo wordt het nooit iets natuurlijk… (Mijn paper staat al jaren integraal op het net….).

Maar neen, het anarchisme blijkt bepaald geen academische underdog, gelet op de opkomst op en de inhoud van de eerste internationale conferentie van het Netwerk van 4 t/m 6 september 2008. Er werden zeventig voordrachten gehouden voor zo´n 150 mensen, afkomstig uit veertien landen. Nederland was vertegenwoordigd door Bert Altena en ondergetekende. De conferentie trok mensen van alle generaties, al dan niet verbonden aan een universiteit, docenten en studenten. En, mag men ook zeggen, van alle denominaties van het anarchisme. Want het zijn toch voornamelijk anarchisten die zich bezighouden met het bestuderen van andere anarchisten, wat eigenlijk logisch en redelijk is, maar toch stuit op de ongemakkelijke verhouding van strijders tegen staat en kapitaal met zoiets als Academia. Reken maar dat liberalen, om maar een categorie te noemen, die een conferentie over het liberalisme houden op een universiteit geen moeite zullen hebben met het onderdak geboden door deze instelling. En misschien moet die spanning ook wel blijven. Maar laten we ook zeker niet toegeven aan types die zeggen dat het bestuderen van anarchisten niet aan anarchisten overgelaten moet worden.

Bij de evaluatie werd de kwaliteit van de inleidingen zeer goed bevonden en de algemene mening was dat er meer conferenties als deze gehouden moeten worden. Gezien de voorbereidingstijd zal het wel niet alweer 2009 worden. Afgezien van een plenaire bijeenkomst onder leiding van Netwerk-oprichter en –voorbereider Dave Goodway waren er steeds aparte parallelle zittingen van werkgroepen. Ik maakte deel uit van de Religious Anarchisms-groep, ik kan hiervan vermelden dat het zeker de eerste keer was dat hieraan conferentie-ruimte/tijd werd besteed, en de zittingen hebben geleid tot het oprichten van het subnetwerk ASIRA (Academics and Students Interested in Religious Anarchisms), welk acroniem ook nog een godennaam blijkt te zijn. De inleidingen van deze groep worden gebundeld in boekvorm en zijn dan ook niet te vinden op de website, waar veel andere inleidingen wel te vinden zijn. ASIRA heeft evenwel een eigen zijtak op deze site.

Geen opmerkingen: