01 augustus, 2008

Multinational monitor


Neemt de inhoud van het internet nog steeds toe als grafisch weer te geven in een lijn evenwijdig aan de y-as? Het zou kunnen. Ik draag zelf ook wat steentjes bij, en nog te weinig (ben op allerlei plaatsen redacteur waar ik het laat afweten, maar dat vertel ik u natuurlijk niet).

Terzake! Nog een blad met aftakkingen online ontdekt, en een waar ik minder voor op mijn hoede meen te moeten zijn dan voor Meervoud: Multinational monitor.
Om op andere manier in de gaten te houden dus.

Geen opmerkingen: