06 augustus, 2008

De wet is logen


We as human people with a growing
seed inside for the all knowing, tend
to pretend that the world begins and
end at the boundaries we might make
for it.
Sometime we must acknowledge
that it extends itself into our
lives in a way we might prefer
it wouldn't. But still we must
rise and face up to its challenges
it offers us.

Uit een correspondentievriendenadvertentie van José Medellín. Er hoeft niet meer gereageerd te worden. De door witte Engelstaligen bezette Mexicaanse provincie Tejas heeft een lange neus getriokken tegen de gehele wereld en vooral México zelf. De achtienjarige Medellín had consulaire bijstand moeten krijgen en heeft deze niet gekregen Dit was nog geen reden hem niet dood te spuiten - de Verenigde Staten hebben alleen een boodschap aan "de internationale gemeenschap" - o, die woorden - als zij dit zelf zijn.

Vijftien jaar zitten voor ernstige misstappen - niemand stelde ze ter discussie, ook de gevangene zelf niet. Overal elders zou het evenwel de straf zijn geweest die hij had moeten uitzitten. Maar wat was het alternatief? Onvoorwaardelijk levenslang?
Een staat die er een eer in stelt overal ter wereld te moorden en te plunderen kan toch ook moeilijk anders dan de eigen zogeheten burgers mishandelen of vermoorden. Dit zij tevens de zes-augustus-overweging.

De gang van zaken rond Medellín voorspelt weinig goeds voor de Nederlanders Harry Bout en Gerard Zwarst die evenmin consulaire bijstand hebben gekregen en die daarnaast ten onrechte vastzitten, in Michigan respectievelijk Tejas.

Geen opmerkingen: