15 augustus, 2008

De linker wang


Er zijn mensen die mij dierbaar zijn lid van GroenLinks, een enkeling aan wie ik liefdevolle herinneringen heb weet ik ook lid te zijn - ik denk altijd wel met spijt aan hen als ik negatief schrijf over dit genootschap. Toch is het mij onmogelijk iets positiefs te schrijven over de club - wetende dat de fractievoorzitster in de Tweede Kamer een volbloed politica is, niet afkomstig uit het actiewezen maar uit de PvdA (en dat zij daar ook alleen maar zat vanwege de carrière), een charlatan die willens en wetens het woord libertair kaapt voor haar club wetende wat het echt betekent en aan deze werkelijkheid geen boodschap hebbende.

En Wijnand Duyvendak - tja. een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken is niet niks, het zou een omgekeerd Daniel-Ellsberg-verhaal hebben kunnen zijn, maar het wil het niet worden.
In de eerste plaats hebben de inbrekers v/m destijds niet zelf bij het ministerie gewerkt. Ze moeten een tipgever m/v hebben gehad binnen of bekend met het ministerie, die verteld had wat er te vinden was en in de openbaarheid te brengen. Op zich een sterk staaltje. Maar er was Tsjernobyl voor nodig om kernenergie buiten beeld te krijgen in Nederland, en dat niet eens definitief. En het broeikaseffect, gemakshalve nu ook "klimaat" genoemd, was nog geen hot issue (no pun intended).

Men kan niet borstklopperig doen over zo'n actie van een kleine kwarteeuw geleden en tegelijkertijd braaf het Kamerlid zijn. Profetische woorden hierover die ik elders op het net gezet heb - zoek ze zelf maar even op s.v.p. - zijn uitgekomen. Duyvendak heeft zowel zijn actieverleden als zijn Kamerlidmaatschap te grabbel gegooid. Dat boek kunnen ze net zo goed meteen naar De Slegte brengen. Nederland kennende komt hij toch wel weer terecht, gezien zijn klasseachtergrond.

En tja, GroenLinks - het is een treurig geheel, de parlementaire linkerzijde in Nederland. Ik heb al een tijd het idee dat alleen D66 en de Partij voor de Dieren er toe doen. De SP is een soort Boerenpartij geworden, inclusief de versplintering. De groei is er inmiddels wel uit. Over de PvdA hoeven we het al jaren niet meer te hebben. En GroenLinks, in welks naam twee leugens besloten liggen, het is gedoemd verder weg te smelten en het kan zijn dat de Duyvendakaffaire een extra handje helpt. Het is niet verrassend dat Halsema het actieverleden van zovele van de leden van GL bezwaddert. Ik ga mij niet verdiepen laat staan inzetten voor wat een alternatief zou moeten zijn, ik wens de niet bij name genoemde eerder aangeduide dierbaren en alle integere leden van GL - ze zullen er zijn - wijsheid en sterkte.

Geen opmerkingen: