25 augustus, 2008

Transhumance


Als verklaring voor de verspreiding van het Romaans op het Balkanschiereiland wordt wel de transhumance genoemd: de trek met de schaapskudden. Ook de opmerkelijke spreiding van het Galego-Lusitaans aan de westrand van het Iberisch schiereiland wordt met transhumance in verband gebracht. Zoals vaker met betrekking tot nomaden: de verhalen zijn romantisch, eigenlijk oncontroleerbaar (want in dit geval verscholen in de mist der tijden) en het heeft geen consequenties voor het heden. De staat haat de nomaden die zijn oorspronkelijke grondslag vormen (vindt Franz Oppenheimer). De Lappen (Samen) kunnen er van getuigen, en natuurlijk vooral de zigeuners (Roma enzovoort).

En coöperatieverband Longo maï dus ook. Men trekt met schaapskudden van de ene vestiging naar de andere, maar het is voorgekomen dat een hele kudde in beslag genomen werd vanwege de "Europese regels" - grensoverschrijdend verkeer - gezondheidsverordeningen en dergelijke, weer een dieptepunt van hypocrisie als men bedenkt hoe er met vee gesleept wordt in Europa.

Longo maï is niet vegetarisch verantwoord, en al helemaal niet veganistisch.

Geen opmerkingen: