24 augustus, 2008

Denken langs de Schinkel - 2


Van de landen die ik bezocht heb (tot nu toe) is er één dat bij entree de opmerkelijke vraag stelt of ik mij schuldig heb gemaakt aan genocide. Als ik hier "ja" op antwoord zou mij de toegang geweigerd worden, neem ik aan. Ik vraag mij af of hier ooit iemand eerlijk "ja" op antwoordt of daar zelfs aanleiding toe heeft.

Het wonderlijke is dat nu uitgerekend het land dat dit in de vorm van dit formulier vraagt, gebouwd is op - genocide. In Noord-Amerika zelf, en - in samenwerking met de rest van West-Europa waar het een uitvergroting van is - in Afrika.

Mali, Benin, Dahomey, Ghana - het waren allemaal koninkrijken in die tijd, waarvandaan slaven werden versleept naar de zogeheten Nieuwe Wereld. Van de koninkrijken bleef niet veel over door deze "handel". De meeste van deze rijken waren wat vanuit Europees (en later Noordamerikaans) perspectief kan heten "premodern" - het waren geen staten, zoals deze juist in die jaren tot stand kwamen in Europa. Het modernste, zelfs rooms-katholieke, koninkrijk was Ndongo, door de Portugezen tot Angola verbasterd - cuius regio, eius religio, net als in Europa. Een katholiek rijk ten zuiden van de Evenaar, in Afrika? Het is nog steeds verboden kennis...
In ieder geval werd dit gegeven royaal (koninklijk dus) genegeerd om de handel in mensenvlees voort te zetten.

En daar kwam de moderne Afrikaanse staatsburger, uitgekleed en afgebeuld in de ruimen van een schip op de lange ongewilde overtocht. Om niet-staatsburger te worden moest hem of haar eerst het Ndongo-burgerschap ontnomen worden, om hem of haar fictief het VS-staatsburgerschap te verlenen en dit onmiddellijk te ontnemen, want eigendom is geen staatsburger.
Aan de basis van de Noordamerikaanse slavenmaatschappij staat de non-fictie van een fictie: de democratische rechtsstaat die zijn niet-burgers tot nietburgers verklaart.
Het zou tot 1964 duren voordat de nietburgers alsnog burgerrechten kregen. Meer niet - mensenrechten waren en zijn nog steeds te veel gevraagd. Ironischerwijze zijn de nietburgers de enige niet-illegale immigranten in de Verenigde Staten.

In het gangbare vertoog heet de islamitische wereld premodern of bij de grootste lawaaimakers: onbeschaafd. Afrika ten zuiden van de Sahara is geheel irrelevant in hun wereldbeeld.

Geen opmerkingen: